Nikon无线电引闪要靠它! WR
作者: 点击:297 次
话说Nikon正式公布SB-5000闪光灯,最大特色就係用无线电引闪,但好多人即时有疑问,Nikon相机没有内置无线电,咁点引闪啊?其实只要安装WR-R10引发器就可以做到,呢个引发器要安装係顶级机上面,多数加埋WR-A10配件。

Nikon无线电引闪要靠它! WRNikon D5安装WR-R10和WR-A10就能引发SB-5000闪灯了!

其实WR-R10已经推出一段时间,但以前未有SB-5000,大家唔係咁留意,今次新闪灯就要用到它了!在顶级机上面使用时,需要配合专门的配件WR-A10,呢个WR-A10其实就是转接器,用来将WR-R10装係机身前方的传统闪灯线接口上,例如这次公布的D5、D500就要使用,而D7100等相机就可直接用WR-R10(不过要插在机身旁边,有时会阻住操作)。Nikon无线电引闪要靠它! WRWR-R10有三个频道,包括5(2.425GHz)、10(2.450GHz)和15(2.475GHz),有独立按钮转换,只要和闪光灯配合就能引发闪光,而WR-R10能够同时控制多达6组共18支SB-5000闪光灯,真係厉害!其实Nikon还有一个WR-T10配件,其外形就像过去的红外线引发器,不过它是用无线电引发,而很多用家都是将WR-R10、WR-T10、WR-A10一套选购。

Nikon无线电引闪要靠它! WRWR-R10和WR-A10连结为一!

上一篇: 下一篇:
猜你喜欢
热门排行
最新文章